Privacy

Privacyverklaring

Herinnermij.nl

Herinnermij.nl, (gevestigd aan het Sparrenplein te Raalte NL),
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.herinnermij.nl

Sparrenplein 1
8102 JJ Raalte
Telefoon: 06 49 65 99 51
E-mail: ellen@herinnermij.nl
Kvk-nummer: 60252294
Btw-nummer: NL 1391.19.310B02

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Herinnermij.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen,
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via ellen@herinnermij.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Herinnermij.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Herinnermij.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Herinnermij.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Herinnermij.nl) tussen zit.
Herinnermij.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
* SoHosted – online dienst die onze webshop host en faciliteert. Je persoonlijke gegevens worden in het interne klantensysteem opgeslagen.
Zij zorgen tevens voor back-ups zodat bij een storing de juiste data weer hersteld kan worden.
* Molly – online betalingssysteem. Deze betaaldienst voert uw betalingen uit aan onze webshop door opdrachten te geven aan de verschillende banken en online-betaalservices.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Herinnermij.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
* Klantaccount webshop: wij bewaren uw contactgegevens tot uw uitschrijving, zo heeft u altijd de kans om een bestelling te plaatsen zonder nogmaals al uw gegevens in te vullen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Herinnermij.nl deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en
om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Herinnermij.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Herinnermij.nl jouw persoonsgegevens aan andere derden.
Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
SoHosted – klantenbestand webshop, op deze manier kunnen wij je bestelling aannemen en verwerken.
Molly – online betalingsdienst, zij verzorgen al onze online betalingen in jouw opdracht.
PostNL – pakketdienst, je pakketjes worden via PostNL verstuurd. Wij verstrekken je adresgegevens voor het creëren van verzendetiketten.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Herinnermij.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Herinnermij.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Naast de cookies van WordPress, maken we gebruik van Google Analytics waarmee we kunnen zien welke pagina’s bekeken worden,
hoe vaak ze bekeken worden en op welke wijze dat gebeurt.
Met deze gegevens kunnen we de website en webshop steeds beter aanpassen aan de wensen en het gebruik van onze bezoekers.
Gegevens van Google Analytics worden twee jaar bewaard.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Herinnermij.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander,
door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of
bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ellen@herinnermij.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Herinnermij.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Herinnermij.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Binnen ons bedrijf hebben slechts de aangewezen personen toestemming om je persoonlijke gegevens in te zien.
Dit kan zijn voor het verzamelen/produceren van je order, verzending en om het betalingsverkeer te controleren.
Tijdens productie kan uw opdracht met persoonsgegevens in de werkplaats aanwezig zijn op het moment dat een andere klant of presentatie groep binnen is.
Wij verwachten van hen op passende wijze om te gaan met gegevens die op dat moment openbaar liggen.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ellen@herinnermij.nl

Contact
Social media